Detail publikace

Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents

BURGET Radek a SMRŽ Pavel. Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, roč. 2013, č. 2, s. 13-29. ISSN 1557-3958.
Název česky
Extrakce vizuálně prezentovaných vztahů z webových dokumentů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Mnoho dokumentů na WWW prezentuje strukturovanou informaci, která se skládá s většího množství údajů, mezi kterými existují určité vztahy. I když často není obtížné identifikovat hodnoty jednotlivých údajů v textu dokumentu, vztahy mezi nimi často nejsou explicitně popsány v obsahu dokumentu. Jsou vyjádřeny pomocí vizuální prezentace obsahu interpretované čtenářem. V tomto článku popisujeme obecný formální model logických vztahů v dokumentu založený na interpretaci vzorů vizuální prezentace dat v dokumentu. Tento model popisuje vizuálně vyjádřené vztahy mezi jednotlivými částmi obsahu nezávisle na formátu dokumentu a konkrétním způsobu prezentace. Proto může být použit v mnoha aplikacích vyhledávání a extrakce informací. Formálně definujeme navržený model, představujeme metodu extrakce vztahů mezi částmi obsahu na základě analýzy vizuální prezentace a diskutujeme očekávané aplikace. Dále představujeme nový dataset skládající se z programů konferencí a dalších vědeckých událostí. Tento dataset je použit pro experimentální vyhodnocení výsledků implementované metody.

Rok
2013
Strany
13-29
Časopis
International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, roč. 2013, č. 2, ISSN 1557-3958
Vydavatel
IGI Global
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10468,
  author = "Radek Burget and Pavel Smr\v{z}",
  title = "Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents",
  pages = "13--29",
  journal = "International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence",
  volume = 2013,
  number = 2,
  year = 2013,
  ISSN = "1557-3958",
  doi = "10.4018/ijcini.2013040102",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10468"
}
Nahoru