Detail publikace

Memory-Based Logic Control for Embedded Systems

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Memory-Based Logic Control for Embedded Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, roč. 325, č. 1, 2015, s. 367-379. ISSN 1876-1100.
Název česky
Paměťově založené logické řízení pro vestavěné systémy
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Impementace algortmú logického řízení ve vestavěných systémech je limitována prostorem paměti a dobou odezvy.   Použití jediné náhledové tabulky pro boolovské funkce s více výstupy je téměř vždy vyloučeno kvůli velikosti tabulky. Článek se zabývá implementací ve formě kaskády menších náhledových tabulek. Délka kaskády a paměť potřebná k uložení tabulek se dá měnit a je ukázáno, že se dosáhnout optimálního kompromisu.   Změny logického řízení se mohou snadno realizovat novým načtením dat do tabulek. Předložená metoda je tak užitečná pro logické řízení ve vestavěných systémech nebo v software mikro-kontrolérů.  

Rok
2015
Strany
367-379
Časopis
Lecture Notes in Electrical Engineering, roč. 325, č. 1, ISSN 1876-1100
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
UT WoS
000358611400021
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10470,
  author = "V\'{a}clav Dvo\v{r}\'{a}k and Petr Miku\v{s}ek",
  title = "Memory-Based Logic Control for Embedded Systems",
  pages = "367--379",
  journal = "Lecture Notes in Electrical Engineering",
  volume = 325,
  number = 1,
  year = 2015,
  ISSN = "1876-1100",
  doi = "10.1007/978-3-319-10891-9\_21",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10470"
}
Nahoru