Detail publikace

Reconstruction of simple data types in decompilation

MATULA Peter a KOLÁŘ Dušan. Reconstruction of simple data types in decompilation. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013, s. 1-10. ISBN 978-80-87952-00-9.
Název česky
Rekonstrukce jednoduchých datových typů při zpětném překladu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Matula Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

zpětné inženýrství, zpětný překladač, analýza datových typů, rekonstrukce datových typů, Lissom

Abstrakt

Zpětné inženýrství může být definováno jako proces analýzy zkoumaného objektu za účelem vytvoření jeho reprezentace na vyšší úrovni abstrakce. Analýza spustitelných souborů je typicky provedena nad jazykem symbolických instrukcí. Použitím zpětného překladače můžeme ale získat čitelnější vysokoúrovňový kód. Čas a úsilí nutné k následné analýze je přímo úměrné kvalitě výstupu. V tomto článku prezentujeme rekonfigurovatelný zpětný překladač vyvíjen projektem Lissom na FIT VUT. Popíšeme základní strukturu překladače a následně se zaměříme na celkový design analýzy datových typů s důrazem na rekonstrukci jednoduchých typů. V závěru diskutujeme dosažené experimentální výsledky a budoucí výzkum.

Rok
2013
Strany
1-10
Sborník
Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013
Konference
Mezinárodní Masarykova konference MMK 2013, Brno, CZ
ISBN
978-80-87952-00-9
Vydavatel
Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn.
Místo
Hradec Králové, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10486,
   author = "Peter Matula and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r}",
   title = "Reconstruction of simple data types in decompilation",
   pages = "1--10",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} Mezin\'{a}rodn\'{i} Masarykovy konference pro doktorandy a mlad\'{e} v\v{e}deck\'{e} pracovn\'{i}ky 2013",
   year = 2013,
   location = "Hradec Kr\'{a}lov\'{e}, CZ",
   publisher = "Akademick\'{e} sdru\v{z}en\'{i} MAGNANIMITAS Assn.",
   ISBN = "978-80-87952-00-9",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10486"
}
Nahoru