Detail publikace

Využití obrazové analýzy v tribotechnické diagnostice

MACHALÍK Stanislav, ZEMČÍK Pavel a JURÁNEK Roman. Využití obrazové analýzy v tribotechnické diagnostice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-583-0.
Název anglicky
Image Analysis for Tribodiagnostic
Typ
kniha
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova
Analýza částic opotřebení, Ferrografie
Abstrakt
Obrazová analýza obecně umožňuje získávat kvantitativní informace o různých statistikách a morfologických charakteristikách digitálního obrazu a v něm rozpoznávaných objektů. V oblasti analýzi maziv zabývající se hodnocením čáastic opotřebení lze jejím prostřednictvím určit např. typ a míru opotřebení třecích ploch; to je jedním z cílů tribotechnické diagnostiky.
Tato kniha popisuje možnosti analýzy otěrových částic, které jsou získávány z oleje odebraného z mazacího systému a bližší popis zvolené metodiky. Vyhodnocením výsledků analýzy lze orčit vhodné výměnné intervaly olejů, specifikovat převládající mechanizmy opotřebení, identifikovat katastrofické částice a predikovat vznik havarijního opotřebení. Cílem této knihy je rovněž popsat možnosti využití obrazové analýzy v kombinaci s metodou analytické ferrografie a blíže představit nově vyvinutý automatocký klasifikátor - nástroj pro automatickou klasifikaci částic, který se ze vzorových obrazů částic učí klasifikovat obrazy částic pořízených metodou analytické ferografie.
Dosažené výsledky ukazují, že využití automatické klasifikace částic v provozu může přinést prakticky využitelné výsledky, které mnohdy nelze získat jinými metodami.
Rok
2013
Strany
112
ISBN
978-80-7395-583-0
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Místo
Pardubice, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB10487,
   author = "Stanislav Machal\'{i}k and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Roman Jur\'{a}nek",
   title = "Vyu\v{z}it\'{i} obrazov\'{e} anal\'{y}zy v tribotechnick\'{e} diagnostice",
   pages = 112,
   year = 2013,
   location = "Pardubice, CZ",
   publisher = "University of Pardubice",
   ISBN = "978-80-7395-583-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10487"
}
Nahoru