Detail publikace

Comparison of Proposals Suggesting Internet Architecture Change

VESELÝ Vladimír a ŠVÉDA Miroslav. Comparison of Proposals Suggesting Internet Architecture Change. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013, s. 1-11. ISBN 978-80-87952-00-9.
Název česky
Porovnání návrhů na změnu Internetové architektury
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

směrovací systém, Core-Edge Separation, Core-Edge Elimination

Abstrakt

Čím dál tím více organizací se uchyluje k multihoming připojení, využívá tvarování provozu, požaduje snadnou mobilitu zařízení anebo se trápí přečíslováním adres při přechodu k jinému poskytovateli. Od roku 2006 je čím dál tím více patrnější krize směrovacího systému páteře Internetu, na který všechny předešlé vlastnosti kladou čím dál tím větší nároky. TCP/IP, na kterém je Internet postaven již skoro třicet let, pod světlem nových požadavků ukazuje, že není řešením na věčné časy. Tato práce si klade za cíl provést porovnání vlastností existujících relevantních návrhů na změnu architektury Internetu. Zaměřuje se na hledání podobností, diskutuje rozdíly, poskytuje bázi znalostí pro udělání si představy, jaké návrhy mají největší potenciál.

Rok
2013
Strany
1-11
Sborník
Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013
Konference
Mezinárodní Masarykova konference MMK 2013, Brno, CZ
ISBN
978-80-87952-00-9
Vydavatel
Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn.
Místo
Hradec Králové, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10500,
   author = "Vladim\'{i}r Vesel\'{y} and Miroslav \v{S}v\'{e}da",
   title = "Comparison of Proposals Suggesting Internet Architecture Change",
   pages = "1--11",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} Mezin\'{a}rodn\'{i} Masarykovy konference pro doktorandy a mlad\'{e} v\v{e}deck\'{e} pracovn\'{i}ky 2013",
   year = 2013,
   location = "Hradec Kr\'{a}lov\'{e}, CZ",
   publisher = "Akademick\'{e} sdru\v{z}en\'{i} MAGNANIMITAS Assn.",
   ISBN = "978-80-87952-00-9",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10500"
}
Soubory
Nahoru