Detail publikace

More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems

RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope, roč. 7, č. 5, 2013, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
Název česky
Komplexní polymorfní obvody: prostředek k implementaci spolehlivých systémů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V současné době lze identifikovat celou řadu aplikačních oblastí, kde může najít uplatnění obvod vykonávající v různých situacích různé funkce. Typickým příkladem mohou být polymorfní obvody, které vedle efektivní implementace s ohledem na potřebnou plochu čipu nabízejí i vlastnost tzv. vestavěných senzorů okolního prostředí a jeho stavu. V některých případech může být tato skutečnost důležitým kritériem při systémovém návrhu.

Tento příspěvek se zabývá komplexnějšími polymorfními obvody, které současně zvyšují splehlivost sytému, a jejich fyzickou implementací. Jádrem experimentální platformy je polymorfní obvod REPOMO32 coby cílové prostředí, jehož konfigurace je vedle samotného konfiguračního bitstreamu závislá na úrovni napájecího napětí (Vdd). Část polymorfního FIR filtru byla namapována na zdroje dostupné v obvodu REPOMO32. Dosažené výsledky naznačují schůdnost realizacace úplného provedneí FIR filtru, která zahrnuje několik obvodů REPOMO32.

Rok
2013
Strany
1-6
Časopis
ElectroScope, roč. 7, č. 5, ISSN 1802-4564
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10505,
   author = "Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and V\'{a}clav \v{S}imek",
   title = "More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems",
   pages = "1--6",
   journal = "ElectroScope",
   volume = 7,
   number = 5,
   year = 2013,
   ISSN = "1802-4564",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10505"
}
Soubory
Nahoru