Detail publikace

3D face recognition based on the hierarchical score-level fusion classifiers

MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, KUPKOVÁ Karolína, DRAHANSKÝ Martin a DOLEŽEL Michal. 3D face recognition based on the hierarchical score-level fusion classifiers. In: Proceedings of Biometric and Surveillance Technology for Human and Activity Identification XI, Vol. 9075. Baltimore: SPIE - the international society for optics and photonics, 2014, s. 1-12. ISBN 978-1-62841-012-9. Dostupné z: http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2050547
Název česky
Rozpoznávání 3D obličejů pomocí klasifikátorů založených na biometrické fůzi
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

3D obličej, fúze na úrovni skóre porovnání, klasifikátor, biometrie, rozpoznávání

Abstrakt

Tento článek popisuje algoritmus rozpoznávání 3D obličeje, který je založen na hierarchických klasifikátorech sloučení na úrovni skóre porovnání. V jednoduchém (unimodální) biometrickém řetězci zpracování je extrahován vektor rysů ze vstupních dat a následně porovnán se šablonou uloženou v databázi. V našem řešení využíváme některé vlastnosti extrakčních algoritmů. Používáme 6 různých obrazových reprezentací vstupních dat 3D obličeje. Navíc používáme filtrovací sady Gabor a Gauss-Laguerre na vstupní obrazová data, která přinášejí 12 výsledných vektorů rysů. Každá reprezentace je porovnána s odpovídajícím protějškem z biometrické databáze. Rovněž přidáváme rozpoznávání založené na iso-geodetických křivkách. Výsledná fúze na úrovni skóre porovnání je provedena na 13 skóre porovnání za použití klasifikátoru Support Vector Machine (SVM).

Rok
2014
Strany
1-12
Sborník
Proceedings of Biometric and Surveillance Technology for Human and Activity Identification XI, Vol. 9075
Konference
SPIE Defense, Security, and Sensing 2014, Baltimore, US
ISBN
978-1-62841-012-9
Vydavatel
SPIE - the international society for optics and photonics
Místo
Baltimore, US
DOI
UT WoS
000354514800005
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10528,
  author = "\v{S}t\v{e}p\'{a}n Mr\'{a}\v{c}ek and Jan V\'{a}\v{n}a and Karol\'{i}na Kupkov\'{a} and Martin Drahansk\'{y} and Michal Dole\v{z}el",
  title = "3D face recognition based on the hierarchical score-level fusion classifiers",
  pages = "1--12",
  booktitle = "Proceedings of Biometric and Surveillance Technology for Human and Activity Identification XI, Vol. 9075",
  year = 2014,
  location = "Baltimore, US",
  publisher = "SPIE - the international society for optics and photonics",
  ISBN = "978-1-62841-012-9",
  doi = "10.1117/12.2050547",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10528"
}
Nahoru