Detail publikace

Generic detection and annotations of the statically linked code

ĎURFINA Lukáš a KOLÁŘ Dušan. Generic detection and annotations of the statically linked code. Acta Electrotechnica et Informatica, roč. 2013, č. 4, 2014, s. 51-56. ISSN 1335-8243. Dostupné z: http://www.aei.tuke.sk/papers/2013/4/2013-4.htm#ĎURFINA
Název česky
Generická detekcia a anotácia staticky linkovaného kódu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

staticky linkovaný kód, signatúra, detekcia, anotácia

Abstrakt

Detekcia staticky linkovaného kódu je dôležitý krok pre dekompiláciu. Elimiuje kód, ktorý by musel byť spracovaný dekompilátorom. Poskytuje dodatočné informácie o rozpoznanom kóde ako typy a počty argumentov jednotlivých funkcií. Detekcia je založená na signatúrach, ktoré obsahujú počiatočné bajty, CRC kódy, velkosti modulov a verejné symboly. Použitá stromová štruktúra zlepšuje výkonnosť. Generickosť je dosiahnutá použitým spoločného objektového formátu.

Rok
2014
Strany
51-56
Časopis
Acta Electrotechnica et Informatica, roč. 2013, č. 4, ISSN 1335-8243
Kniha
Acta Electrotechnica et Informatica
Místo
Košice, SK
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10561,
  author = "Luk\'{a}\v{s} \v{D}urfina and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r}",
  title = "Generic detection and annotations of the statically linked code",
  pages = "51--56",
  booktitle = "Acta Electrotechnica et Informatica",
  journal = "Acta Electrotechnica et Informatica",
  volume = 2013,
  number = 4,
  year = 2014,
  location = "Ko\v{s}ice, SK",
  ISSN = "1335-8243",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10561"
}
Nahoru