Detail publikace

Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows

MILET Tomáš, KOBRTEK Jozef, ZEMČÍK Pavel a PEČIVA Jan. Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows. In: WSCG 2014 - Poster papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 33-38. ISBN 978-80-86943-72-5.
Název česky
Rychlý a robustní siluetní algoritmus pro počítaní stínů s využitím teselace
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Milet Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kobrtek Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
Tenhle článek představuje nový, jednoduchý a robustní přístup v počítaní přesných stínů. Tato metoda používá teselační shadery pro výpočet siluet na libovolné scéně. Podařilo se nám dosáhnout robustnosti díky použití dříve publikovanému algoritmu deterministického výpočtu siluet vylepšeném o testování referenční hrany. Naše nová metoda byla porovnána s ostatními metodama a otestována na několika různých platformách a scénách, přičemž podávala vyšší výkon než současné nejlepší metody. V závěru jsou zhrnuty výsledky práce a je nastíněn další postup.
Rok
2014
Strany
33-38
Sborník
WSCG 2014 - Poster papers proceedings
Konference
22nd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2014, Plzeň, CZ
ISBN
978-80-86943-72-5
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10587,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Milet and Jozef Kobrtek and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Jan Pe\v{c}iva",
   title = "Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows",
   pages = "33--38",
   booktitle = "WSCG 2014 - Poster papers proceedings",
   year = 2014,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-86943-72-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10587"
}
Soubory
Nahoru