Detail publikace

Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects

STRNADEL Josef a CONTE Giuseppe. Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects. In: Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 82-87. ISBN 978-80-214-4985-5.
Název česky
Produkce jednoznačných identifikátorů a náhodných čísel pomocí neklonovatelných vlastností mikrokontrolérů a nežádoucích jevů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Conte Giuseppe (FIT VUT)
Abstrakt

Hlavním cílem článku je použít běžně dostupné mikrokontroléry (MCU) k prokázání využitelnosti jejich jedinečných fyzických vlastností pro zvýšení zabezpečenosti vestavných systémů bez nutnosti jakýchkoliv změn v hardwarové části vestavného zařízení. V článku je ukázáno, že přestože je každý MCU vyráběn stejnými výrobními technologiemi a postupy, vykazuje jisté chování, které jej činí jedinečným. Bylo provedeno více než 100k experimentů pro ověření této teze na více než 100 MCU a pro ukázání jednoduchosti a obecné použitelnosti navržené metody. Základní myšlenka metody spočívala v krátkodobém spuštění téhož triviálního programu na každém z MCU s cílem detekce unikátního chování, a to jednak pro účely generování jednoznačného identifikátoru, tak náhodných čísel s vlastnostmi unikátními pro daný MCU. Tyto experimenty byly nejprve prováděny na "holém" hardware, poté opakovány s použitím mezivrstvy tvořené operačním systémem - ta přispěla k lepší škálovatelnosti navrhovaného principu. Realizačními prostředky byli MCU MC9S08JM60 firmy Freescale a uC/OS-II firmy Micrium.

Rok
2014
Strany
82-87
Sborník
Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014
Konference
21th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference, Brno, CZ
ISBN
978-80-214-4985-5
Vydavatel
Vysoké učení technické v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10605,
   author = "Josef Strnadel and Giuseppe Conte",
   title = "Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects",
   pages = "82--87",
   booktitle = "Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014",
   year = 2014,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Brno University of Technology",
   ISBN = "978-80-214-4985-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10605"
}
Nahoru