Detail publikace

Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework

STRNADEL Josef a POKORNÝ Martin. Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework. In: Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, s. 333-340. ISBN 978-1-4799-5793-4. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1109/DSD.2014.35
Název česky
Porovnání pohotovostně orientovaných real-time plánovačů pomocí konfigurovatelného experimentálního prostředí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Pokorný Martin, Ing. (FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek se jednak zabývá přehledem plánovacích mechanismů konstruovaných pro zvýšení pohotovosti služeb poskytovaných real-time systémy a jednak představuje prostředí pro porovnání těchto mechanismů. Prostředí očekává na svém vstupu XML popis následujících částí systému: cílová platforma, operační systém, aplikace, plánovač a specifikace experimentů. Na základě těchto vstupů je prostředí schopno generovat zdrojové soubory pro zvolenou platformu a operační systém, po jejichž kompilaci a naprogramování pomocí nástrojů třetích stran provést a vyhodnotit experimenty dle jejich XML specifikace. Použitelnost prostředí byla demonstrována pomocí běžně dostupných mikrokontrolérů, operačních systémů a vhodně zvolených sad uměle vytvořených a reálných aplikací určených k běhu za omezujících podmínek jako např. nedostatečné množství výpočetních a/nebo energetických zdrojů. Závěr článku je věnován vyhodnocení mechanismů a ukázce možné vizualizace výsledků experimentů prostředím.

Rok
2014
Strany
333-340
Sborník
Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference
17th Euromicro Conference on Digital Systems Design: Architectures, Methods and Tools, Verona, IT
ISBN
978-1-4799-5793-4
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamitos, IT
DOI
UT WoS
000358409000044
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10606,
  author = "Josef Strnadel and Martin Pokorn\'{y}",
  title = "Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework",
  pages = "333--340",
  booktitle = "Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design",
  year = 2014,
  location = "Los Alamitos, IT",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4799-5793-4",
  doi = "10.1109/DSD.2014.35",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10606"
}
Nahoru