Detail publikace

Petri Net Simulation as a Service

POLÁŠEK Petr, JANOUŠEK Vladimír a ČEŠKA Milan. Petri Net Simulation as a Service. In: CEUR Workshop Proceedings. Tunisia: CEUR-WS.org, 2014, s. 353-362. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1160/paper28.pdf
Název česky
Služba pro simulaci modelů popsaných Petriho sítěmi
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek se zabývá integrací simlátoru jako vzdálené služby do simulační architektury. Na konkrétním příkladu je předvedeno zapouzdření simulátoru Renew pro modely vyjádřené v Petriho sítích a ukázána vzdálená simulace modelu pro řízení dopravy na jednoduché křižovatce. Model využívá speciální simulační techniky nazývané jako reflektivní nebo vnořená simulace k předvídání důsledků změny svých vlastních parametrů a tím ke zlepšení svého vývoje. V článku je představena i simulační architektura založená na službách. Jsou představeny a popsány její jednotlivé komponenty. Je diskutováno její použití pro distribuovanou simulaci a popsán postup pro integraci simulačních a jiných služeb za účelem vytvoření multiparadigmatické platformy pro modelování a simulaci.

Rok
2014
Strany
353-362
Časopis
CEUR Workshop Proceedings, roč. 2014, č. 1160, ISSN 1613-0073
Sborník
CEUR Workshop Proceedings
Konference
International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2014, Tunisia, CZ
Vydavatel
CEUR-WS.org
Místo
Tunisia, DE
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10607,
  author = "Petr Pol\'{a}\v{s}ek and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek and Milan \v{C}e\v{s}ka",
  title = "Petri Net Simulation as a Service",
  pages = "353--362",
  booktitle = "CEUR Workshop Proceedings",
  journal = "CEUR Workshop Proceedings",
  volume = 2014,
  number = 1160,
  year = 2014,
  location = "Tunisia, DE",
  publisher = "CEUR-WS.org",
  ISSN = "1613-0073",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10607"
}
Nahoru