Detail publikace

Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature

ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, s. 501-506. ISBN 978-1-4799-7411-5.
Název česky
Rekonfigurovatelná platforma s polymorfními hradly a možností částečné rekonfigurace
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V současnosti je možné nalézt několik významných aplikačních oblastí, kupříkladu evolvable hardware, spolehlivé architektury a nebo evoluční návrh obvodů, kde může využití principů částečné rekonfigurace hrát významnou roli. V případě konvenčního přístupu k návrhu číslicových obvodů je k dispozici celá plejáda řešení, kde se uplatňuje různý stupeň granularity např. v podobě takzvaných virtuálních rekonfigurovatelných obvodů. Nicméně pokud jde o číslicové polymorfní obvody, kdy takovýto obvod je schopen céleně provádět více než jednu funkci z množiny definovaných při zachování fyzické obvodové struktury a aktivace konkrétní z nich závisí na stavu prostředí, tak bylo doposud publikováno pouze nepříliš rozsáhlé řešení v podobě obvodu REPOMO. V tomto příspěvku je tedy hlavní pozornost věnována návrhu a implementaci podstatně flexibilnější architektury, kde jsou její vlastnosti demonstrovány na konkrétní aplikaci.

Rok
2014
Strany
501-506
Sborník
Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation
Konference
UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation, Pisa, IT
ISBN
978-1-4799-7411-5
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Pisa, IT
DOI
UT WoS
000411856100085
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10611,
  author = "V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature",
  pages = "501--506",
  booktitle = "Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation",
  year = 2014,
  location = "Pisa, IT",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4799-7411-5",
  doi = "10.1109/EMS.2014.26",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10611"
}
Nahoru