Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA

KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
Název česky
Rychlé vyhledávání pro dynamické filtrovaní paketů v FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Rapidně rostoucí rychlost a komplexita počítačových sítí vytváří nové požadavky na rychlé vyhledávací struktury používané v mnohých síťových aplikacích (SDN, firewall, NAT, a podobně). Proto navrhujeme nový koncept vyhledávaní založen na známém kukaččím hašování umožňujícím dosažení dobrého využití paměti, které je doplněno o binární vyhledávací strom na odkládání kolizních klíčů a podporu vyhledávání nejdelších shodných prefixů. Taktéž navrhujeme hardwarovou architekturu implementující tento vyhledávací koncept v FPGA. Naše řešení je vhodné pro vyhledávání klíčů různé délky v 100+Gb/s sítích. Efektivita využití paměti dosahovaného navrženým konceptem je podrobně přezkoumána a také je ukázáno, že koncept je možné použít i pro externí paměť.              
Rok
2014
Strany
219-222
Sborník
17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference
IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2014, Warsaw, PL
ISBN
978-1-4799-4558-0
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Warszawa, PL
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10615,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Kekely and Martin \v{Z}\'{a}dn\'{i}k and Ji\v{r}\'{i} Matou\v{s}ek and Jan Ko\v{r}enek",
  title = "Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA",
  pages = "219--222",
  booktitle = "17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems",
  year = 2014,
  location = "Warszawa, PL",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4799-4558-0",
  doi = "10.1109/DDECS.2014.6868793",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10615"
}
Soubory
Nahoru