Detail publikace

Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module

ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module. Applied Mechanics and Materials, roč. 2014, č. 613, s. 139-143. ISSN 1662-7482. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.613.139.pdf
Název česky
Konstrukce robota záchranáře: modul robotického ramene
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Článek popisuje mechanickou konstrukci a elektronické vybavení robota záchranáře se zaměřením na modul robotického ramene vyvinutého na VUT v Brně. Modulární návrh těla a elektroniky umožňuje plnou podporu operátora a možnost volby vhodné sady senzorů pro danou úlohu (záchranná akce na lavinách nebo v sutinách domu). Jedním z modulů je i robotické rameno, které má 3 stupně volnosti, unese zátěž 2 kg v plně natažené poloze. Pohyb kloubů zajišťují 2 bezkartáčové motory a 1 servomotor rotující platformu.
Rok
2014
Strany
139-143
Časopis
Applied Mechanics and Materials, roč. 2014, č. 613, ISSN 1662-7482
Vydavatel
Trans Tech Publications Ltd
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10620,
  author = "Filip Ors\'{a}g and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module",
  pages = "139--143",
  journal = "Applied Mechanics and Materials",
  volume = 2014,
  number = 613,
  year = 2014,
  ISSN = "1662-7482",
  doi = "10.4028/www.scientific.net/AMM.613.139",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10620"
}
Nahoru