Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

On-line Monitoring of VoIP Quality Using IPFIX

MATOUŠEK Petr, KMEŤ Martin a BASEL Martin. On-line Monitoring of VoIP Quality Using IPFIX. Advances in Electrical and Electronic Engineering, roč. 2014, č. 4, s. 325-333. ISSN 1804-3119. Dostupné z: http://advances.utc.sk/index.php/AEEE/article/view/1203
Název česky
Monitorování provozu VoIP pomocí technologie IPFIX
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Basel Martin, Bc. (FIT VUT)
URL
Abstrakt
Hlavním cílem přenosu hlasu přes IP (VoIP) je zajištění spolehlivého a kvalitního transportu hlasu po paketových sítích. Pro zjištění kvality přenosu se používají různé techniky. V tomto článku se zaměřujeme na monitorování provozu RTP a RTCP. Pro tyto toky počítáme metriky kvality přenosu, zejména rozptyl (jitter), zpoždění, ztrátovost paketů a hodnoty R faktoru a MOS. Tento způsob výpočtu je možné přímo zakomponovat do monitorování toků IPFIX, kde sonda analyzuje procházející toky RTP/RTCP, počítá metriky hlasového přenosu a přidává je do záznamů IPFIX, které se dále odesílají na kolektor. V tomto článku představíme funkční implementaci pluginu pro IPFIX, který provádí měření kvality VoIP. Získané výsledky jsou porovnány s dalšími nástroji.
Rok
2014
Strany
325-333
Časopis
Advances in Electrical and Electronic Engineering, roč. 2014, č. 4, ISSN 1804-3119
Vydavatel
VŠB Technická univerzita Ostrava
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10643,
  author = "Petr Matou\v{s}ek and Martin Kme\v{t} and Martin Basel",
  title = "On-line Monitoring of VoIP Quality Using IPFIX",
  pages = "325--333",
  journal = "Advances in Electrical and Electronic Engineering",
  volume = 2014,
  number = 4,
  year = 2014,
  ISSN = "1804-3119",
  doi = "10.15598/aeee.v12i4.1203",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10643"
}
Soubory
Nahoru