Detail publikace

Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance

DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam, JURÁNEK Roman a SOCHOR Jakub. Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, roč. 2014, č. 1, s. 1-10. ISSN 1524-9050.
Název česky
Automatická kalibrace kamery ze silničných dat
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Dubská Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing., Ph.D. (FIT VUT)
Abstrakt


Tento článek řeší automatickou kalibraci kamer dohlížejících na provoz automobilů. Zaměřujeme se na parametry nezbytné pro měření v aplikacích monitorování dopravy. Na rozdíl od existujících řešení, náš přístup nevyžaduje žádnou apriorní znalost o scéně a funguje na velice širokém spektru dopravních situací (počet jízdních pruhů, okluze, kvalita vodorovného značení, ...) a prakticky s neomezenými úhly pohledu na scénu. Hlavní přínos je v tom, že naše řešení funguje zcela automaticky - bez jakéhokoli nastavení pro jednotlivou kameru nebo jednotlivý videozáznam - a je výpočetně nenáročné.
Náš přístup využívá sledování lokálních význačných bodů a analyzuje trajektorie způsobem založeným na Cascaded Hough Tranform a paralelních souřadnicích. Důležitý předpoklad pro pohyb vozidel je, že alespoň část jejich pohybu je přibližně přímočarý. V textu diskutujeme dopad tohoto předpokladu na použitelnost našeho přístupu a experimentálně ukazujeme, že tento předpoklad neomezuje použitelnost navrženého přístupu příliš silně.

Rok
2014
Strany
1-10
Časopis
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, roč. 2014, č. 1, ISSN 1524-9050
Vydavatel
IEEE Intelligent Transportation Systems Society
DOI
UT WoS
000359252700008
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10645,
  author = "Mark\'{e}ta Dubsk\'{a} and Adam Herout and Roman Jur\'{a}nek and Jakub Sochor",
  title = "Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance",
  pages = "1--10",
  journal = "IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems",
  volume = 2014,
  number = 1,
  year = 2014,
  ISSN = "1524-9050",
  doi = "10.1109/TITS.2014.2352854",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10645"
}
Nahoru