Detail publikace

Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design

DRAHOŠOVÁ Michaela, KOMJÁTHY Gergely a SEKANINA Lukáš. Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design. In: 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 157-164. ISBN 978-1-4799-4479-8.
Název česky
Směrem ke kompoziční koevoluci v evolučním návrhu obvodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahošová Michaela, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Komjáthy Gergely, Ing. (FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Metoda rozděl a panuj byla představena jako jedna z možných přístupů k řešení problému škálovatelnosti v evolučním návrhu obvodů. Složitý obvod je rozdělen na moduly, které jsou vyvíjeny odděleně. V tomto článku je evoluce neinteragujících modulů nahrazena koevolučním algoritmem, kde fitness modulu závisí na tom jak dobře spolupracuje s ostaními moduly - moduly se adaptují, aby pracovaly společně. Tato metoda je adaptována na evoluční návrh pomocí kartézského genetického programování (CGP). S koevolučním přístupem byly provedeny experimenty v úloze návrhu přepínaného filtru, který byl rozdělen na modul obrazového filtru a modul detektoru šumu. Přepínáné filtry vyvinuté pomocí představené koevoluční metody dosahují vyšší kvality filtrování (PSNR) v porovnání s filtry a detektory vyvinutými bez koevolučních interakcí. Navíc bylo dosaženo zrychlení návrhu přepínaného filtru 1,31x ve srovnání s návrhem obrazového filtru pomocí standardního CGP.

Rok
2014
Strany
157-164
Sborník
2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Orlando, US
ISBN
978-1-4799-4479-8
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Piscataway, US
DOI
UT WoS
000361481400021
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10655,
  author = "Michaela Draho\v{s}ov\'{a} and Gergely Komj\'{a}thy and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design",
  pages = "157--164",
  booktitle = "2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings",
  year = 2014,
  location = "Piscataway, US",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-4799-4479-8",
  doi = "10.1109/ICES.2014.7008735",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10655"
}
Soubory
Nahoru