Detail publikace

3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors

MRÁČEK Štěpán, DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim, PROVAZNÍK Valentine a VÁŇA Jan. 3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors. In: Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014). Darmstadt: GI - Gesellschaft für Informatik e.V., 2014, s. 195-202. ISBN 978-3-88579-624-4. ISSN 1617-5468.
Název česky
Rozpozmávání obličejů pomocí levných 3D senzorů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

rozpoznávání 3d obličeje, fúze skóre porovnání, biometrie, Gaborův filtr, Gauss-Laguerův filtr

Abstrakt

Tento článek se zabývá biometrickým rozpoznáváním 3D obličejů. Důraz je kladen především na levné 3D senzory jako jsou Microsoft Kinect a SoftKinetic DS325. Prezentovaný postup je založen na biometrické fúzi dílčích rozpoznávacích jednotek. Každá jednotka zpracuje vstupní model obličeje a je vytvořena 2D reprezentace povrchu pomocí textury, hloubky nebo křivosti. Tate obrazová reprezentace je dále zpracována pomocí Gaborova nebo Gauss-Laguerrova filtru. Následně je pomocí PCA projekce snížena dimenzionalita vstupních dat. Porovnávací skóre dílčích jednotek je následně zkombinováno pomocí biometrické fúze. Naše výsledky ukazují, že i málo kvalitní 3D modely obličeje pořízené pomocí výše uvedených senzorů lze použít pro rozpoznávání v relativně malé databázi.

Rok
2014
Strany
195-202
Časopis
GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI), roč. 2014, č. 230, ISSN 1617-5468
Sborník
Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014)
Konference
Biometrics Special Interest Group 2014, Darmstadt, DE
ISBN
978-3-88579-624-4
Vydavatel
GI - Gesellschaft für Informatik e.V.
Místo
Darmstadt, DE
UT WoS
000412427900017
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10679,
  author = "\v{S}t\v{e}p\'{a}n Mr\'{a}\v{c}ek and Martin Drahansk\'{y} and Radim Dvo\v{r}\'{a}k and Valentine Provazn\'{i}k and Jan V\'{a}\v{n}a",
  title = "3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors",
  pages = "195--202",
  booktitle = "Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014)",
  journal = "GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI)",
  volume = 2014,
  number = 230,
  year = 2014,
  location = "Darmstadt, DE",
  publisher = "GI - Group for computer science",
  ISBN = "978-3-88579-624-4",
  ISSN = "1617-5468",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10679"
}
Soubory
Nahoru