Detail publikace

Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression

PETRLÍK Jiří, FUČÍK Otto a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression. In: 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 14-21. ISBN 978-1-4799-4498-9.
Název česky
Výběr vhodných vstupních senzorů pro predikci dojezdových dob s využitím support vector regression
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V tomto příspěvku je navržena nová metoda pro predikci dojezdových dob s využitím modelu support vector regression (SVR). Vstupem metody jsou data ze systému pro rozpoznávání poznávacích značek vozidel a dopravních senzorů, jako jsou indukční smyčky, nebo radary umístěné v oblasti. Metoda je především navržena tak, aby byla schopna se vypořádat i s chybějícími daty. Je schopna vytvořit mnoho různých modelů, které se vzájemně liší vstupními proměnnými. Tyto modely jsou následně přepínány dle toho, které dopravní veličiny jsou aktuálně dostupné. Metoda byla porovnána s metodou využívající pouze rozpoznávání poznávacích značek vozidel. Výsledky ukázaly, že metoda poskytuje přesnější predikci. Navíc je predikce dostupná víc času.

Rok
2014
Strany
14-21
Sborník
2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Orlando, US
ISBN
978-1-4799-4498-9
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Piscataway, US
DOI
UT WoS
000366635900004
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10684,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Petrl\'{i}k and Otto Fu\v{c}\'{i}k and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression",
  pages = "14--21",
  booktitle = "2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings",
  year = 2014,
  location = "Piscataway, US",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-4799-4498-9",
  doi = "10.1109/CIVTS.2014.7009472",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10684"
}
Nahoru