Detail publikace

Rekonfigurovatelné výpočetní platformy

FUČÍK Otto. Rekonfigurovatelné výpočetní platformy. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008.
Typ
habilitace
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt

Práce se zabývá pokročilými technikami návrhu aplikačně specifických výpočetních systémů, které se snaží o optimalizaci často protichůdných kritérií kladených na jejich implementaci v rámci daném dostupnými technologiemi a společenskou poptávku. Autor se především zaměřil na výzkum, návrh a použití výpočetních platforem s programovatelným hardwarem při tvorbě inženýrských děl s důrazem na techniky souběžného návrhu hardware a software jak vestavěných systémů, tak komplexních vizuálních systémů. S ohledem na složitost a heterogenní podstatu dnešních výpočetních platforem a systémů je v práci prezentována snaha o jejich modelování na co nejvyšší úrovni abstrakce takovými výpočetními modely, které nejlépe zohledňují charakter dané úlohy a usnadňují tak její efektivní implementaci. Problematika je rozvedena s důrazem na modelování času a použití tzv. globálně asynchronních a lokálně synchronních obvodů. Dále je diskutována problematika souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů s ohledem na optimalizaci výsledného řešení s důrazem na snížení příkonu výsledného systému. Je též zmíněna důležitost specifikace a validace výsledného produktu. V práci je prezentována řada vysoce výkonných výpočetních platforem využívajících reprogramovatelný hardware (FPGA), které byly využity ve výzkumu, výuce a v komerčních aplikacích. Další oblastí, ve které autor aktivně pracoval a je v práci popsána, je tvorba komplexních vizuálních systémů pro dopravní a průmyslové aplikace s velkým společenským dopadem.

Rok
2008
Strany
95
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
Soubory
Nahoru