Detail publikace

Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů

ZBOŘIL František. Využití agentního programování v oblasti návrhu a prototypování distribuovaných systémů. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
Název anglicky
Agent programming for design and prototyping of distributed systems
Typ
habilitace
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt
Tématem práce jsou prostředky pro programování heterogenních distribuovaných počítačových systémů s ohledem na možné výskyty uzlů s omezenými zdroji. Prezentované řešení v sobě spojuje agentně orientovaný přístup k programování distribuovaných systémů a mobilními kódy a to i pro systémy s takovými uzly, které mají energetické, výpočetní a paměťové prostředky malé. Podstatnou část textu tvoří popis formálních systémů, které nazýváme ALLL systémy. Společně s těmito systémy jsou představeny jazyky, ve kterých se zapisuje jejich řídící kód. Řetězec ALLL jazyka reprezentuje posloupnost akcí, které transformují konfiguraci těchto systémů a které také mohou mít za následek změnu konfigurací jiných systémů v rámci nadřazeného distribuovaného systému. V textu jsou představeny ALLL systémy řízené lineárními a hierarchickými plány. Lineární plány jsou posloupnosti akcí, které manipulují s bázemi ALLL systému. U hierarchických plánů může být plán rozšiřován o podplány, pokud je provedena akce vyvolání plánů. Lze ukázat, že ALLL systémy interpretující hierarchické plány mají výpočetní sílu univerzálního výpočetního stroje. Využití ALLL systémů pro realizaci multiagentních systémů je v obecné rovině ukázáno jako spojení těchto systémů s platformou, která interpretuje ALLL kód a poskytuje další služby. Agent je díky platformě schopen komunikovat s okolím, využívat prostředky hostitelského systému, provádět komplexní výpočty a tak dále. Konkrétní nasazení ALLL systémů pro realizaci mobilních agentů v distribuovaných systémech je ukázáno na systémech bezdrátových senzorových sítí a na simulačním nástroji T-Mass.
Rok
2013
Strany
142
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ, CZ
Soubory
Nahoru