Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Počítačová terapie jako koncept nové formy terapie pro osoby s mentálním postižením: teorie i praxe

FIALA Jiří a KOČÍ Radek. Počítačová terapie jako koncept nové formy terapie pro osoby s mentálním postižením: teorie i praxe. Journal of Technology and Information Education, roč. 6, č. 1, s. 89-103. ISSN 1803-537X. Dostupné z: http://www.jtie.upol.cz/clanky_1_2014/JTIE_1_2014.pdf
Název česky
Počítačová terapie jako koncept nové formy terapie pro osoby s mentálním postižením: teorie i praxe
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Fiala Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt
V tomto článku prezentujeme studii a aktuální stav výzkumu - realizace nové terapie pro osoby s mentálním postižením označované jako "počítačová terapie". Cílem je vhodně aplikovat prostředky informačních technologií při syntéze metod ze speciální pedagogiky, sociálních služeb a informatiky (informatické výchovy), aby mohl vzniknout jednotný koncept terapie, která je snadno dostupná, má dlouhodobý charakter, je použitelná v přirozeném prostředí osob s mentálním postižením, tak že v konečném cíli kompenzujeme nebo snižujeme dopad mentálního postižení v běžném životě těchto osob. Vycházíme při tom z neuspokojivého stavu řady předešlých let a navazujeme na již dosažený úspěch aplikace dotykových zařízení zejména ve speciální pedagogice, který je nazýván revolucí speciální pedagogiky. To vyžaduje uchopení této problematiky v celém jejím životním cyklu, od počátku, převážně informatické oblasti - od vývoje potřebných aplikací přes jejich nasazení na IT zařízení až po další využívání k realizaci, aplikaci na individuální cíle osob, kde je pak více vkladu z oblasti sociálních služeb a speciální pedagogiky. A právě o takto unifikovaný přístup usilujeme v navrženém konceptu "počítačové terapie", který je postupně ověřován.
Rok
2014
Strany
89-103
Časopis
Journal of Technology and Information Education, roč. 6, č. 1, ISSN 1803-537X
Vydavatel
Univerzita Palackého
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10718,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Fiala and Radek Ko\v{c}\'{i}",
   title = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{a} terapie jako koncept nov\'{e} formy terapie pro osoby s ment\'{a}ln\'{i}m posti\v{z}en\'{i}m: teorie i praxe",
   pages = "89--103",
   journal = "Journal of Technology and Information Education",
   volume = 6,
   number = 1,
   year = 2014,
   ISSN = "1803-537X",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10718"
}
Nahoru