Detail publikace

Non-Negative Factor Analysis of Gaussian Mixture Model Weight Adaptation for Language and Dialect Recognition

BAHARI Mohamad H., DEHAK Najim, VAN hamme Hugo, BURGET Lukáš, ALI Ahmed M. a GLASS Jim. Non-Negative Factor Analysis of Gaussian Mixture Model Weight Adaptation for Language and Dialect Recognition. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, roč. 2014, č. 7, s. 1117-1129. ISSN 2329-9290. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6803908
Název česky
Non-negativní faktorová analýza adaptace modelu se směsí Gaussovek pro rozpoznávání jazyka a dialektu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Bahari Mohamad H. (KUL)
Dehak Najim (JHU)
Van hamme Hugo (KUL)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Ali Ahmed M. (QCRI)
Glass Jim (MIT)
URL
Abstrakt

Práce popisuje metodu pro dekompozici a adaptaci vah modelu směsice gaussovských rozložení. Tato metoda dovoluje reprezentovat promluvy pomocí nízkodimenzionálních vektoů podobných i-vektorům.

Rok
2014
Strany
1117-1129
Časopis
IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, roč. 2014, č. 7, ISSN 2329-9290
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
DOI
UT WoS
000338122000001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10731,
  author = "H. Mohamad Bahari and Najim Dehak and Hugo hamme Van and Luk\'{a}\v{s} Burget and M. Ahmed Ali and Jim Glass",
  title = "Non-Negative Factor Analysis of Gaussian Mixture Model Weight Adaptation for Language and Dialect Recognition",
  pages = "1117--1129",
  journal = "IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING",
  volume = 2014,
  number = 7,
  year = 2014,
  ISSN = "2329-9290",
  doi = "10.1109/TASLP.2014.2319159",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10731"
}
Nahoru