Detail publikace

Ordered Pure Multi-Pushdown Automata

MEDUNA Alexander, SOUKUP Ondřej a ZEMEK Petr. Ordered Pure Multi-Pushdown Automata. Theoretical and Applied Informatics, roč. 27, č. 1, 2015, s. 25-47. ISSN 1896-5334. Dostupné z: https://journals.pan.pl/tai/135572
Název česky
Uspořádané Čisté Vícezásobníkové Automaty
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Soukup Ondřej, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zemek Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek studuje čisté verze zásobníkových automatů, které pracují pouze se vstupními symboly. Přesněji se zabýváme čistými vícezásobníkovými automaty, s několika zásobníky. Definujeme omezení daná úplným uspořádáním nad zásobníky či abecedou a stanovujeme výpočetní sílu takto omezených automatů. Navíc vysvětlujeme význam dosažených výsledků ve vztahu k dalším výsledkům v oblasti teorie automatů.

Rok
2015
Strany
25-47
Časopis
Theoretical and Applied Informatics, roč. 27, č. 1, ISSN 1896-5334
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10753,
  author = "Alexander Meduna and Ond\v{r}ej Soukup and Petr Zemek",
  title = "Ordered Pure Multi-Pushdown Automata",
  pages = "25--47",
  journal = "Theoretical and Applied Informatics",
  volume = 27,
  number = 1,
  year = 2015,
  ISSN = "1896-5334",
  doi = "10.20904/271025",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10753"
}
Nahoru