Detail publikace

Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs

DRAHOŠOVÁ Michaela, HULVA Jiří a SEKANINA Lukáš. Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs. In: Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science, roč. 9025. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 113-125. ISBN 978-3-319-16500-4. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16501-1_10
Název česky
Koevoluce nepřímo kódovaných prediktorů fitness a kartézských programů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahošová Michaela, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Hulva Jiří, Ing. (FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
URL
Abstrakt

Koevoluce kartézských programů a prediktorů fitness slouží ke snížení výpočetní náročnosti evolučního návrhu prováděného pomocí kartézského genetického programování. V tomto článku je představen nový typ nepřímo kódovaných prediktorů fitness, vyvíjených na principu kartézského genetického programování. Nový přístup umožňuje automatizovaně adaptovat počet trénovacích vektorů, které slouží pro vyhodnocení fitness kandidátních řešení, na řešenou úlohu souběžně s řešením problému. Schopnost nových prediktorů adaptovat se na řešenou úlohu je ukázána na pěti úlohách symbolické regrese.

Rok
2015
Strany
113-125
Sborník
Genetic Programming
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Svazek
9025
Konference
18th European Conference on Genetic Programming, Kodaň, DK
ISBN
978-3-319-16500-4
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Berlin, DE
DOI
UT WoS
000361758600010
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10775,
  author = "Michaela Draho\v{s}ov\'{a} and Ji\v{r}\'{i} Hulva and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs",
  pages = "113--125",
  booktitle = "Genetic Programming",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 9025,
  year = 2015,
  location = "Berlin, DE",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-16500-4",
  doi = "10.1007/978-3-319-16501-1\_10",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10775"
}
Nahoru