Detail publikace

Knowledge Discovery in Mega-Spectra Archives

LOPATOVSKÝ Lukáš, PALIČKA Andrej, ŠKODA Petr, VÁŽNÝ Jaroslav a VRÁBELOVÁ Pavla. Knowledge Discovery in Mega-Spectra Archives. In: ASTRONOMICAL DATA ANALYSIS SOFTWARE AND SYSTEMS: XXIV. Astronomical Society of the Pacific Conference Series. Calgary: Astronomical Society of the Pacific, 2014, s. 87-90. ISBN 978-1-58381-874-9. Dostupné z: http://www.gothard.hu/gao-mkk/memorabilia/bigdataconf-2014/proceedings/pdf/BigDataConf-proceedings.021-026.pdf
Název česky
Objevování znalostí v záznamech Mega-Spectra
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lopatovský Lukáš (FIT ČVUT)
Palička Andrej (FIT ČVUT)
Škoda Petr (ASU)
Vážný Jaroslav, Mgr. (MUNI)
Vrábelová Pavla, Ing. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Nedávný pokrok astronomické instrumentace vyústil v konstrukci víceobjektových spektrografů se stovkami až tisíci mikrodůžek nebo optických vláken umožňujících získání desítek tisíc spektra nebeských objektů pozorujících noc. V současné době se připravuje několik spektroskopických průzkumů obsahujících miliony spekter a mnohem větší. Většina velkých měřítek je zpracována spektrálně, aby bylo možné odhadnout fyzické parametry jednotlivých objektů. Získané parametry se potom použijí ke konstrukci lepších modelů kosmicko-kinematické struktury a vývoje subsystémů orbit vesmíru. Takové průzkumy jsou však velmi dobrým zdrojem homogenizovaných, předem zpracovaných údajů pro aplikaci technik strojového učení a pokročilého statistického zpracování běžného v astroinformatice. Představujeme výzvy znalého procesu objevování aplikovaného na velké spektroskopické průzkumy a také na paměťové mezery a požadavky na rychlost zpracování současných metod strojového učení, které vyžadují techniky BigData.

Rok
2014
Strany
87-90
Sborník
ASTRONOMICAL DATA ANALYSIS SOFTWARE AND SYSTEMS: XXIV
Řada
Astronomical Society of the Pacific Conference Series
Konference
Astronomical Data Analysis Software and Systems, Waikoloa, Hawaii, US
ISBN
978-1-58381-874-9
Vydavatel
Astronomical Society of the Pacific
Místo
Calgary, CA
UT WoS
000371098000016
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10787,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Lopatovsk\'{y} and Andrej Pali\v{c}ka and Petr \v{S}koda and Jaroslav V\'{a}\v{z}n\'{y} and Pavla Vr\'{a}belov\'{a}",
  title = "Knowledge Discovery in Mega-Spectra Archives",
  pages = "87--90",
  booktitle = "ASTRONOMICAL DATA ANALYSIS SOFTWARE AND SYSTEMS: XXIV",
  series = "Astronomical Society of the Pacific Conference Series",
  year = 2014,
  location = "Calgary, CA",
  publisher = "Astronomical Society of the Pacific",
  ISBN = "978-1-58381-874-9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10787"
}
Nahoru