Detail publikace

Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace

POLČÁK Libor, MARTÍNEK Tomáš, HRANICKÝ Radek, BÁRTA Stanislav, HOLKOVIČ Martin, FRANKOVÁ Barbora a KRAMOLIŠ Petr. Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. FIT-TR-2014-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
Název anglicky
Sec6Net: Lawful Interception Group Summary
Typ
technická zpráva
Jazyk
čeština
Autoři
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bárta Stanislav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Holkovič Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Franková Barbora, Ing. (FIT VUT)
Kramoliš Petr, Bc. (FIT VUT)
Anotace

Cílem této souhrnné technické zprávy je shrnutí výsledků dosažených skupinou pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové
generace (Sec6Net) financovaného grantem Ministerstva vnitra ČR (VG20102015022). Tato technická zpráva obsahuje aktualizované podstatné informace zveřejněné v rámci předešlých technických zpráv a publikovaných článků souvisejících s projektem. Současně tato zpráva obsahuje podstatné informace pro instalaci a konfiguraci systému, či jeho budoucí rozšíření.

Rok
2014
Strany
127
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2014-07, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10788,
   author = "Libor Pol\v{c}\'{a}k and Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and Radek Hranick\'{y} and Stanislav B\'{a}rta and Martin Holkovi\v{c} and Barbora Frankov\'{a} and Petr Kramoli\v{s}",
   title = "Z\'{a}konn\'{e} odposlechy v modern\'{i}ch s\'{i}t\'{i}ch - Shrnut\'{i} v\'{y}sledk\r{u} skupiny pro z\'{a}konn\'{e} odposlechy projektu Modern\'{i} prost\v{r}edky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nov\'{e} generace",
   pages = 127,
   year = 2014,
   location = "FIT-TR-2014-07, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10788"
}
Soubory
Nahoru