Detail publikace

Design of the human-robot interaction for a semi-autonomous service robot to assist elderly people

MAST Marcus, BURMESTER Michael, GRAF Brigit, WEISSHARDT Florian, ARBEITER Georg, ŠPANĚL Michal, MATERNA Zdeněk, SMRŽ Pavel a KRONREIF Gernot. Design of the human-robot interaction for a semi-autonomous service robot to assist elderly people. Ambient Assisted Living. Advanced Technologies and Societal Change. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 15-29. ISBN 978-3-319-11865-9. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-11866-6_2
Název česky
Návrh principů interakce člověka a částečně autonomního servisního robota pro pomoc seniorům
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
Mast Marcus (IAF HDM)
Burmester Michael (IAF HDM)
Graf Brigit, Dr.-Ing. (Fraunhofer IPA)
Weisshardt Florian (Fraunhofer IPA)
Arbeiter Georg (Fraunhofer IPA)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Materna Zdeněk, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kronreif Gernot, Dr. (PROFACTOR)
URL
Abstrakt

V budoucnosti by servisní roboti mohli pomáhat seniorům s jejich každodenními úkoly a činnostmi a pomoci jim žit samostatně a soběstačně. Současný stav technologií v robotice však neumožňuje vytvořit plně autonomního robota, který by byl schopen pohybu v heterogenním prostředí soukromého bytu, manipulace s objekty, apod. V této kapitole je popsán koncept uživatelského rozhraní a pro částečně autonomního servisního robota, který jsme vyvinuli a otestovali. Uživatelé systému jsou rozdělení do tří kategorií: senioři, rodinní příslušníci a profesionální operátoři. Pro každou kategorii bylo navrženo a vyvinuto samostatné rozhraní s různou úrovní autonomie robota a obtížností ovládání/interakce.

Rok
2015
Strany
15-29
Kniha
Ambient Assisted Living
Řada
Advanced Technologies and Societal Change
ISBN
978-3-319-11865-9
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Berlin, DE
DOI
UT WoS
000358607600002
BibTeX
@INBOOK{FITPUB10797,
  author = "Marcus Mast and Michael Burmester and Brigit Graf and Florian Weisshardt and Georg Arbeiter and Michal \v{S}pan\v{e}l and Zden\v{e}k Materna and Pavel Smr\v{z} and Gernot Kronreif",
  title = "Design of the human-robot interaction for a semi-autonomous service robot to assist elderly people",
  pages = "15--29",
  booktitle = "Ambient Assisted Living",
  series = "Advanced Technologies and Societal Change",
  year = 2015,
  location = "Berlin, DE",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-11865-9",
  doi = "10.1007/978-3-319-11866-6\_2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10797"
}
Nahoru