Detail publikace

Adaptive Solution of the Wave Equation

VALENTA Václav, NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a KOCINA Filip. Adaptive Solution of the Wave Equation. In: Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 154-162. ISBN 978-989-758-120-5. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960951551&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=satek&st2=&sid=48BB54244E7021166FCB6A0794EA66EC.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a20&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28satek%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
Název česky
Adaptivní řešení vlnové rovnice
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek se zabývá adaptivním řešení dvourozměrné vlnové rovnice s využitím aposreiorního odhadu chyby řešení gradientu. Výpočet gradientu je založen na metodě superaproximace gradientu, která je založena na výzkumu J. Dalíka.
Je také představena Moderní metoda Taylorovy řady (MTSM), která se využívá k řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic. Tato metoda se přizpůsobuje dané přesnosti použitím proměnného počtu členů Taylorovy řady. tuto metodu je možné využít pro řešení vlnové rovnice v kombinaci s metodou konečných diferencí.

Rok
2015
Strany
154-162
Sborník
Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications
Konference
5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Calmar, FR
ISBN
978-989-758-120-5
Vydavatel
SciTePress - Science and Technology Publications
Místo
Colmar, FR
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10822,
   author = "V\'{a}clav Valenta and Gabriela Ne\v{c}asov\'{a} and Ji\v{r}\'{i} Kunovsk\'{y} and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek and Filip Kocina",
   title = "Adaptive Solution of the Wave Equation",
   pages = "154--162",
   booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications",
   year = 2015,
   location = "Colmar, FR",
   publisher = "SciTePress - Science and Technology Publications",
   ISBN = "978-989-758-120-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10822"
}
Nahoru