Detail publikace

Synthesis Methodology of Polymorphic Circuits Using Polymorphic NAND/NOR Gates

CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Synthesis Methodology of Polymorphic Circuits Using Polymorphic NAND/NOR Gates. In: Proceedings on UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling ans Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2015, s. 612-617. ISBN 978-1-4799-8713-9.
Název česky
Metodika syntézy polymorfních obvodů na bázi polymorfních hradel NAND/NOR
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V tomto příspěvku je představen nový přístup k problematice syntézy multifunkčních (polymorfních) logických obvodů. Stěžejní aspekt konceptu polymorfního přístupu reprezentuje schopnost cílového obvodu realizovat více než jednu logickou funkci, přičemž v jeho struktuře na úrovni elektrického zapojení nedochází k žádným změnám či modifikacím. Nastíněné chování je založeno na využití speciálních multifunkčních komponent (hradel) již ve fázi návrhu takovéhoto obvodu, kde vzájemná propojení mezi jednotlivými funkčními bloky pak již zůstávají beze změny (tedy v pravém slova smyslu nedochází k žádné rekonfiguraci). Konkrétní funkce, kterou daný obvod v jistou chvíli vykonává, je jednoznačně určena aktuálním stavem prostředí, v němž je obvod nasazen (např. napájecí napětí, teplota nebo dedikovaný řídicí signál). Navržená metoda syntézy vychází z formální Booleovské reprezentace daných funkcí. Hlavní přínos lze spatřovat v čistě formálním a algoritmizovatelném charakteru s využitím postupů minimalizace funkcí, kde existující řešení jsou povětšinou založena na heuristických přístupech.

Rok
2015
Strany
612-617
Sborník
Proceedings on UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling ans Simulation
Konference
17th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, GB
ISBN
978-1-4799-8713-9
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Cambridge, GB
DOI
UT WoS
000411860000069
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10827,
  author = "Adam Crha and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and V\'{a}clav \v{S}imek",
  title = "Synthesis Methodology of Polymorphic Circuits Using Polymorphic NAND/NOR Gates",
  pages = "612--617",
  booktitle = "Proceedings on UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling ans Simulation",
  year = 2015,
  location = "Cambridge, GB",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4799-8713-9",
  doi = "10.1109/UKSim.2015.82",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10827"
}
Nahoru