Detail publikace

Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera

SVOBODA Jan, BRONSTEIN Michael a DRAHANSKÝ Martin. Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera. In: Proceedings 2015 International Conference on Biometrics. Phuket: IEEE Biometric Council, 2015, s. 452-457. ISBN 978-1-4799-7824-3.
Název česky
Bezdotykové biometrické rozpoznávání geometrie ruky využívající lacinou 3D kameru
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Svoboda Jan, Ing. (FIT VUT)
Bronstein Michael, Dr. (USI-ch)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova

biometrický systém, geometrie ruky, 2D data, 3D data, porovnání, scanner, senzor

Abstrakt

V posledním desetiletí vzrostl významnou měrou zájem o používání 3D dat pro biometrickou autentizaci osob, hnaný dostupností rozumných 3D senzorů. Využití 3D rysů bylo úspěšné zejména v aplikacích 3D obličejů, což vedlo k několika komerčně úspěšným produktů na rozpoznávání 3D obličeje. U dalších biometrických charakteristik, jako např. geometrie ruky, prokázaly různé studie vysoký potenciál ve využití 3D geometrické informace, nicméně i přesto nejsou dostupné žádné komerční systémy. V tomto článku představujeme bezdotykový systém pro rozpoznávání 3D geometrie ruky, založený na nové kameře Intel RealSense, což je první masově vyráběný zapouzdřitelný 3D senzor. Malé rozměry a nízká cena předurčují tento senzor jako vhodného kandidáta pro biometrické aplikace, avšak za tuto cenu získáte nízké rozlišení v porovnání s dražšími 3D scannery, které jsme využili v předchozím výzkumu. Analyzovali jsme robustnost několika existujících 2D a 3D rysů, které mohou být extrahovány z obrázků nasnímaných RealSense kamerou a studovali jsme metriku učení pro fúzi.

Rok
2015
Strany
452-457
Sborník
Proceedings 2015 International Conference on Biometrics
Konference
The 8th IAPR International Conference on Biometrics, Phuket, TH
ISBN
978-1-4799-7824-3
Vydavatel
IEEE Biometric Council
Místo
Phuket, TH
DOI
UT WoS
000380516600070
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10837,
  author = "Jan Svoboda and Michael Bronstein and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera",
  pages = "452--457",
  booktitle = "Proceedings 2015 International Conference on Biometrics",
  year = 2015,
  location = "Phuket, TH",
  publisher = "IEEE Biometric Council",
  ISBN = "978-1-4799-7824-3",
  doi = "10.1109/ICB.2015.7139109",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10837"
}
Nahoru