Detail publikace

Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications

KOLÁŘ Radim, SEMERÁD Lukáš, DRAHANSKÝ Martin, ODSTRČILÍK Jan, HÁJEK Josef a BOROVSKÝ Ján. Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 83-95. ISBN 978-80-7231-997-8.
Název česky
Bimodální systém pro snímání oka k biometrickému a lékařskému použití
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI FEKT VUT)
Semerád Lukáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Odstrčilík Jan, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Hájek Josef, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Borovský Ján, Ing. (STI VUT)
Klíčová slova

snímkování oka, duhovka, sítnice, biometrie, rozpoznávání člověka, bezpečnost

Abstrakt

Navrhovaný příspěvek představuje nový bimodální zobrazovací systém pro současné pořízení oční duhovky a sítnice. Je určen pro použití ve vysoce zabezpečených aplikacích za účelem biometrického rozpoznávání lidí, jako i v lékařských aplikacích pro možné použití v oftalmologii. Biometrické identifikační systémy se staly běžnou součástí bezpečnostních aplikací. Rozpoznání na základě duhovky nebo sítnice není nová myšlenka, ale pokud vezmeme v úvahu tyto dvě biometriky jako multimodální systém, dává nám úplně jiný pohled na bezpečnost a spolehlivost příslušného biometrického systému. Běžné biometrické systémy v reálném světě aplikací jsou obvykle unimodální, a tak zvládne pouze jeden biometrický zdroj informací - obvykle vzor lidského oka duhovky. Vzhledem k jemné a unikátní struktuře duhovky je pravděpodobnost, že ji dva lidé mají stejnou přibližně 1:10^78 [1], což zajišťuje dostatečné pokrytí populace. Nicméně skutečnost, že je duhovka umístěna viditelně na předním segmentu oka, dává možnost jejího nasnímání ze vzdálenosti několika metrů. Riziko kopírování a následého padělání duhovky je relativně vysoká. Na druhé straně, rozpoznávání podle sítnice není v současné době v praxi využíváno vůbec. To je způsobeno několika faktory, např. složitým optickým systémem, cenou a nízkou uživatelskou přívětivostí. Sítnice má jasné výhody v jedinečnosti a řadě funkcí ve srovnání s jinými biometriemi, a také to, že je to jediné místo v lidském těle s možností sledovat krevní cévy neinvazivně [2]. Proto, mohou být retinální obrazy použity nejen pro biometrii, ale i pro lékařské účely, jako zdroj informací pro diagnózu, např různých kardiovaskulárních chorob, glaukomu, makulární degenerace, diabetické retinopatie a jiných chorob, které lze detekovat ze snímků sítnice. Unimodální biometrické systémy jsou obecně náchylnější k řadě problémů, jako jsou změny v rámci třídy, intertřídní podobnosti, šumu, neuniverzálnosti a falšování. Z tohoto důvodu je možné kombinací duhovky a sítnice do jedinečného řešení získat velmi robustní biometrické rozpoznávací zařízení. Navrhovaný bimodální zobrazovací systém je navržen jako součást výzkumného projektu na VUT v Brně. Přístroj umožňuje současné získání snímku duhovky a sítnice. Integrované zdroje osvětlení pracují jak na viditelném, tak na světlu blízko infračervenému. Celý optický systém je namontován na nastavitelné 3D platformě, která je ovládána pomocí zpětné vazby ze získaných obrazů. Díky 3D pohyblivé plošině předpokládáme, že navrhovaný biometrický systém bude více uživatelsky přívětivý, a kromě toho bude doba snímání mnohem kratší než v případě jiných systémů.

Rok
2015
Strany
83-95
Sborník
Security and Protection of Information 2015
Konference
Security and Protection of Information 2015, Brno, CZ
ISBN
978-80-7231-997-8
Vydavatel
Univerzita Obrany
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10861,
   author = "Radim Kol\'{a}\v{r} and Luk\'{a}\v{s} Semer\'{a}d and Martin Drahansk\'{y} and Jan Odstr\v{c}il\'{i}k and Josef H\'{a}jek and J\'{a}n Borovsk\'{y}",
   title = "Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications",
   pages = "83--95",
   booktitle = "Security and Protection of Information 2015",
   year = 2015,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "University of Defence in Brno",
   ISBN = "978-80-7231-997-8",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10861"
}
Nahoru