Detail publikace

Towards Robust and Accurate Traffic Prediction Using Parallel Multiobjective Genetic Algorithms and Support Vector Regression

PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Towards Robust and Accurate Traffic Prediction Using Parallel Multiobjective Genetic Algorithms and Support Vector Regression. In: 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2015, s. 2231-2236. ISBN 978-1-4673-6596-3.
Název česky
Zlepšení kvality a přesnosti dopravní predikce s použitím paralelního vícekriteriálního genetického algoritmu a support vector regression
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Support vector regression (SVR) je velice úspěšná metoda pro řešení mnoha úloh z oblasti dopravních predikcí. Kvalita predikce SVR je však velmi citlivá na nastavení parametrů a výběr vstupních proměnných, jako jsou například senzory měřící dopravní data. V tomto článku popisujeme novou metodu, která současně optimalizuje metaparametry SVR a podmnožinu jeho vstupních proměnných. Metoda je založena na multikriteriálním genetickém algoritmu. Byla vytvořena paralelní implementace metody v OpenMP. Funkčnost metody jsme ověřili na následujících úlohách: doplnění chybějících dat, predikce dopravních veličin v krátké budoucnosti a predikci dojezdových dob. Při ověření metody byla použita reálná data. Bylo prokázáno, že současná optimalizace metaparametrů SVR a jeho vstupních proměnných umožňuje dosáhnout lepší kvalitu predikce, než dříve navržené metody.

Rok
2015
Strany
2231-2236
Sborník
2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems
Konference
18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Las Palmas de Gran Canaria, ES
ISBN
978-1-4673-6596-3
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamitos, US
DOI
UT WoS
000376668802050
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10886,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Petrl\'{i}k and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Towards Robust and Accurate Traffic Prediction Using Parallel Multiobjective Genetic Algorithms and Support Vector Regression",
  pages = "2231--2236",
  booktitle = "2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems",
  year = 2015,
  location = "Los Alamitos, US",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4673-6596-3",
  doi = "10.1109/ITSC.2015.360",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10886"
}
Soubory
Nahoru