Detail publikace

Verification of heap manipulating programs with ordered data by extended forest automata

ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of heap manipulating programs with ordered data by extended forest automata. Acta Informatica, roč. 53, č. 4, 2015, s. 357-385. ISSN 0001-5903. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00236-015-0235-0
Název česky
Použití rozšířených lesních automatů pro verifikaci programů manipulujících s haldou s uspořádáním nad datovými elementy
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abdulla Parosh A. (Uppsala)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Jonsson Bengt (Uppsala)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Trinh Quy Cong, MSc. (Uppsala)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Publikace zobecňuje rámec pro verifikaci programů pracujícími s dynamickou pamětí pomocí rozšíření stromových automatů o podporu datovych polí.

Rok
2015
Strany
357-385
Časopis
Acta Informatica, roč. 53, č. 4, ISSN 0001-5903
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
UT WoS
000376978100003
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10897,
  author = "A. Parosh Abdulla and Luk\'{a}\v{s} Hol\'{i}k and Bengt Jonsson and Ond\v{r}ej Leng\'{a}l and Cong Quy Trinh and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
  title = "Verification of heap manipulating programs with ordered data by extended forest automata",
  pages = "357--385",
  journal = "Acta Informatica",
  volume = 53,
  number = 4,
  year = 2015,
  ISSN = "0001-5903",
  doi = "10.1007/s00236-015-0235-0",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10897"
}
Nahoru