Detail publikace

Implicit Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference

BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PAVELKOVÁ Alena. Implicit Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference. In: Proceedings of ITSC 2015. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-6596-3.
Název česky
Implicitní Gesta Rukou jako Způsob Odvození Stavu a Vytížení Posádky v Pilotní Kabine Letadla
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Behúň Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Pavelková Alena, Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Tento článek se věnuje vylepšení moderní pilotní kabiny letadla prostřednictvím osvěty o stavu a míře zátěže obslužné posádky. Náš přístup je založen na analýze pohybů horní části těla pilota. Definujeme pojem "implicitní gesta" a dále rozlišujeme jejich podtřídy. Vytvořili jsme dataset prakticky vyskytujících se implictných gest v pilotní kabině letadla a semi-automaticky anotovaný dataset pro natrénovaní detektoru lidské pózy. Oba Datasety dáváme veřejně k dispozici. Na základě experimentování jsme navrhli metodu pro rozpoznávání implicitních gest. Náš přístup je čistě vizuální (nepoužíváme žádný aktivní senzor). Tato metoda je založena na odhadu pózy člověka pomocí Pose Machine metody, jejíž podvzorkování výstup je použit pro rozpoznávání implicitních gest ze sekvence vybraných snímků pomocí Random Forestu. Výsledky experimentů ukazují, že navržená metoda je schopna spolehlivě rozpoznávat implictné gesta v pilotní kabině letadla.

Rok
2015
Strany
632-637
Sborník
Proceedings of ITSC 2015
Konference
18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Las Palmas de Gran Canaria, ES
ISBN
978-1-4673-6596-3
Vydavatel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Místo
Las Palmas, ES
DOI
UT WoS
000376668800102
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10906,
  author = "Kamil Beh\'{u}\v{n} and Adam Herout and Alena Pavelkov\'{a}",
  title = "Implicit Hand Gestures in Aeronautics Cockpit as a Cue for Crew State and Workload Inference",
  pages = "632--637",
  booktitle = "Proceedings of ITSC 2015",
  year = 2015,
  location = "Las Palmas, ES",
  publisher = "The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria",
  ISBN = "978-1-4673-6596-3",
  doi = "10.1109/ITSC.2015.109",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10906"
}
Nahoru