Detail publikace

Cryptomodules in Wireless Networks using Biometric Authentication: Securing Nodes in Wireless Networks

DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František, HENZL Martin, ZBOŘIL František V., YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. Cryptomodules in Wireless Networks using Biometric Authentication: Securing Nodes in Wireless Networks. Improving Information Security Practices through Computational Intelligence. Washington: IGI Global, 2015, s. 198-227. ISBN 978-1-4666-9426-2. Dostupné z: http://www.igi-global.com/book/improving-information-security-practices-through/132453
Název česky
Kryptomoduly v bezdrátových sítích využívající biometrické autentizace: Zabezpečení uzlů v bezdrátových sítích
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Henzl Martin, Ing. Mgr. (UITS FIT VUT)
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Yim Jaegeol, prof. (DongU)
Shim Kyubark, prof. (DongU)
URL
Klíčová slova

kryptomodul, bezdrátová síť, bezpečnost, autentizace, síťový uzel

Abstrakt

Tato kapitola ukazuje, jak mohou cryptomoduly zvýšit bezpečnost bezdrátové senzorové sítě a možnosti biometrické autentizace vůči uzlu či celé síti. Pro bezpečné provozování bezdrátové senzorové sítě je třeba implementovat důvěrnost, integritu a autentizaci. Tyto bezpečnostní prvky obvykle zahrnují kryptografii, tudíž senzorové uzly musejí být schopny provádět kryptografické algoritmy a poskytnout bezpečné úložiště pro kryptografické klíče. Je diskutováno použití dedikovaného bezpečného hardwaru pro tento účel a bezpečnostních hrozeb. Jsou představeny dva scénáře, vhodné pro biometrickou autentizaci - inteligentní dům a sklad s léčivy. Dále jsou prezentovány biometrické generování kryptografických klíčů, biometrická autentizace v bezdrátových sítích a možné útoky na biometrii. Při návrhu a verifikace komunikačních protokolů za využití neformálních technik mohou zůstat neodhalené některé bezpečnostní chyby. Metody formální verifikace poskytují systematickou cestu pro nalezení neduhů protokolů, což je diskutováno na závěr kapitoly.

Rok
2015
Strany
198-227
Kniha
Improving Information Security Practices through Computational Intelligence
ISBN
978-1-4666-9426-2
Vydavatel
IGI Global
Místo
Washington, US
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INBOOK{FITPUB10914,
  author = "Martin Drahansk\'{y} and Petr Han\'{a}\v{c}ek and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Martin Henzl and V. Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Jaegeol Yim and Kyubark Shim",
  title = "Cryptomodules in Wireless Networks using Biometric Authentication: Securing Nodes in Wireless Networks",
  pages = "198--227",
  booktitle = "Improving Information Security Practices through Computational Intelligence",
  year = 2015,
  location = "Washington, US",
  publisher = "IGI Global",
  ISBN = "978-1-4666-9426-2",
  doi = "10.4018/978-1-4666-9426-2.ch008",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10914"
}
Nahoru