Detail publikace

Mapping trained neural networks to FPNNs

KRČMA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Mapping trained neural networks to FPNNs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 157-160. ISBN 978-1-4799-6779-7.
Název česky
Mapování naučených neuronových sítí na FPNN
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kaštil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

FPNA, FPNN, neuronové sítě, hradlová pole FPGA

Abstrakt

Tento článek představuje několik metod pro mapování naučených neuronových sítí na lehká FPNN (Field Programmable Neural Networks) mřížové struktury bez použití trénovací datové sady. Tyto metody používají informace získané z originálních neuronových sítí jako je struktura, váhy spojů a prahy neuronů. jsou popsány principy těchto mapovacích metod jsou a vysvětlena použitá mřížová FPNN. Výsledky experimentů jsou prezentovány a shrnuty.

Rok
2015
Strany
157-160
Sborník
IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference
IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2015, Belgrade, RS
ISBN
978-1-4799-6779-7
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Belgrade, RS
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10918,
  author = "Martin Kr\v{c}ma and Jan Ka\v{s}til and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Mapping trained neural networks to FPNNs",
  pages = "157--160",
  booktitle = "IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems",
  year = 2015,
  location = "Belgrade, RS",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4799-6779-7",
  doi = "10.1109/DDECS.2015.50",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10918"
}
Nahoru