Detail publikace

Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules

BIDLO Michal. Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules. In: 2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Proceedings of the 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). Cape Town: IEEE Computational Intelligence Society, 2015, s. 1506-1513. ISBN 978-1-4799-7560-0. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7376789
Název česky
Výzkym replikujících se vzorů v celulárních automatech navrhovaných evolucí s využitím podmínkových pravidel
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

V tomto článku je zkoumán evoluční návrh dlaždicových struktur v celulárních automatech, které jsou schopny se replikovat. Konkrétně je vyšetřován vliv velikosti dané struktury, uspořádání replik vůči originálu a počtu stavů automatu na úspěšnost a výpočetní náročnost evolučního návrhu. K reprezentaci hledaných přechodových funkcí celulárních automatů jsou využita podmínková pravidla. Cílem je ověřit schopnost takto postaveného experimentálního systému navrhovat replikující se struktury, jež sestávají až ze sta různých buněk. Je prezentována srovnávací studie různých nastavení systému na výše uvedené sledované veličiny. Výsledky prokazují, že kromě základních parametrů systému mají na úspěšnost zásadní vliv též způsoby uspořádání replik daných struktur vůči originálu. Konkrétně, jedno z uvažovaných uspořádání, které je klasifikovatelné jako přímočaré, vykazuje vysokou náročnost z pohledu nalezení platného řešení pomocí evolučního algoritmu.

Rok
2015
Strany
1506-1513
Sborník
2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES)
Řada
Proceedings of the 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015, Cape Town, ZA
ISBN
978-1-4799-7560-0
Vydavatel
IEEE Computational Intelligence Society
Místo
Cape Town, ZA
DOI
UT WoS
000380431500206
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10924,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules",
  pages = "1506--1513",
  booktitle = "2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES)",
  series = "Proceedings of the 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)",
  year = 2015,
  location = "Cape Town, ZA",
  publisher = "IEEE Computational Intelligence Society",
  ISBN = "978-1-4799-7560-0",
  doi = "10.1109/SSCI.2015.213",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10924"
}
Soubory
Nahoru