Detail publikace

Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection

HOMOLIAK Ivan, TEKNŐS Martin, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection. In: Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Guangzhou: Springer International Publishing, 2017, s. 770-773. ISBN 978-3-319-59607-5. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-59608-2
Název česky
Využití nástroje NetEm pro Non-payload-based obfuskační techniky vylepšující detekci síťových anomalí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Teknős Martin, Ing. (FIT VUT)
Barabas Maroš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Hlavním cílem této práce je pomoci vylepšit schopnosti detekce útoku u detektorů síťových anomálií založených na metodách strojového učení. Práce užívá několik technik zaměřených na obfuskaci síťových útoku, které jsou založené na modifikaci různých vlastností síťových toků. Dále prezentujeme nástroj vystavěný na NetEm utilitě a Metasploit frameworku, který slouží pro automatickou exploitaci síťových zranitelností s možností použití obfuskačních technik. Nástroj je aplikován na vybranou množinu síťových útoků a následně jsou pořízená data použita pro experimenty s dolováním dat užívající metriky pro detekci anomálií, nazývané ,,Advanced Security Network Metrics", které byly navrženy v naší předešlé práci. Naše experimenty potvrzují předpokládané dosažení lepší klasifikační odezvy a přesnosti pouze v případě zahrnutí obfuskovaných útoků v trénovacím procesu Naivním Bayesovským klasifikátorem. Provedli jsme vyhodnocení úspěšnosti všech navrhovaných obfuskacích, kde ty nejúspěšnější jsou založeny na kombinaci několika technik a poškození paketů. Náš zvolený přístup experimentálně neuvažuje normalizátor síťového provozu, jelikož byly popsány problémy s jejich výkonem a závislostí na platformě stejně tak jako rozdíly a problémy s různými implementacemi.

Rok
2017
Strany
770-773
Sborník
Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks
Řada
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
Konference
The 12th EAI International Conference on Security and Privacy in Communication Networks, Guangzhou, People's Republic of China, CN
ISBN
978-3-319-59607-5
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Guangzhou, CN
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10934,
  author = "Ivan Homoliak and Martin Tekn\H{o}s and Maro\v{s} Barabas and Petr Han\'{a}\v{c}ek",
  title = "Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection",
  pages = "770--773",
  booktitle = "Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks",
  series = "Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering",
  year = 2017,
  location = "Guangzhou, CN",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-59607-5",
  doi = "10.1007/978-3-319-59608-2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10934"
}
Soubory
Nahoru