Detail publikace

Principy generování verifikačních stimulů

ČEKAN Ondřej. Principy generování verifikačních stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 13-18. ISBN 978-80-7454-522-1. Dostupné z: http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
Název anglicky
The principles of verification stimuli generation
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek pojednává o tématu disertační práce a shrnuje aktuální stav poznání v oblasti generování stimulů založeného na omezujících podmínkách. Je zde představen návrh a základní parametry generátoru stimulů, který je vhodný pro použití především ve funkční verifikaci číslicových systémů. V rámci článku jsou rovněž definovány cíle disertační práce a dosavadní práce představující návrh a realizaci univerzálního generátoru stimulů, který je použit v praxi pro generování assemblerovských programů pro procesory.

Rok
2015
Strany
13-18
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2015, Zlín, CZ
ISBN
978-80-7454-522-1
Vydavatel
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlín, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10981,
   author = "Ond\v{r}ej \v{C}ekan",
   title = "Principy generov\'{a}n\'{i} verifika\v{c}n\'{i}ch stimul\r{u}",
   pages = "13--18",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika PAD 2015",
   year = 2015,
   location = "Zl\'{i}n, CZ",
   publisher = "Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7454-522-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10981"
}
Nahoru