Detail publikace

Improving IP Geolocation Using Network Measurement Characteristics

IAREMKO Iaroslav, ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Improving IP Geolocation Using Network Measurement Characteristics. In: HKICEAS. Hong Kong: Higher Education Forum, 2015, s. 210-220. ISBN 978-986-87417-4-4.
Název česky
Vylepšení Geolokace pomocí síťové IP charakteristiky
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tato práce popisuje principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v sí- ťovém prostředí Internetu se zaměřením na pasivní metody IP geolokace. Vytvořené programové výbavení, umožňuji zjišťovat pozici stanic na Internetu pomocí zvolených lokalizačních databází. Algoritmus, který je k lokalizaci pozice stanice využíva kombinaci lokalizační databáze a další dostupné prostředky IP geolokace. Analýza přesnosti navržených programů pomocí vstupních dat a porovnání přesností výpočtu s jinými dostupnými metodami IP geolokace. Dále práce popisuje princip navázaní TCP spojení. Vysvětluje způsob činnosti protokolu TCP a ukazuje jak se dá výužívat TCP-handshake při zjišťování vzdálenosti počitačů resp geolokaci. Pro zjišťování vzdálenosti dvou anebo více počítačů diplomová práce popisuje analýzu TCP monitorováním TCP paketů s pomocí kterých je možné spočitát TCP Round Trip Time a porovnání výsledku z metodami výpočtu měření vzdálenosti IATA, TTL a GeoIP. Následuje diskuze implementačních detailů na straně sondy a kolektoru. V závěru práce je provedeno zhodnocení vytvořeného systému a testy výkonu.

Rok
2015
Strany
210-220
Sborník
HKICEAS
Konference
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Sciences , Hong Kong, CN
ISBN
978-986-87417-4-4
Vydavatel
Higher Education Forum
Místo
Hong Kong, CN
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10984,
   author = "Iaroslav Iaremko and Luk\'{a}\v{s} Aron and Petr Han\'{a}\v{c}ek",
   title = "Improving IP Geolocation Using Network Measurement Characteristics",
   pages = "210--220",
   booktitle = "HKICEAS",
   year = 2015,
   location = "Hong Kong, CN",
   publisher = "Higher Education Forum",
   ISBN = "978-986-87417-4-4",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10984"
}
Nahoru