Detail publikace

HIP 1.0 - Novel software for sex determination using traditional and geometric morphometrics of human hip bone

JUNGEROVÁ Jana, KRÁLÍK Miroslav, URBANOVÁ Petra, KATINA Stanislav a KLÍMA Ondřej. HIP 1.0 - Novel software for sex determination using traditional and geometric morphometrics of human hip bone. Praha, 2015.
Název česky
HIP 1.0 - Inovativní software pro určení pohlaví pomocí tradiční a geometrické morfometrie na pánevní kosti
Typ
prezentace,poster
Jazyk
angličtina
Autoři
Jungerová Jana, Mgr. (MUNI)
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Urbanová Petra, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Katina Stanislav, doc. PaedDr. RNDr. , Ph.D. (MUNI)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

U dospělých jedinců je pánevní kost považována za nejvhodnější kosterní element pro spolehlivé stanovení pohlaví při identifikaci kosterních pozůstatků. Cílem této práce je představit nový nástroj pro stanovení pohlaví podle pánevní kosti - HIP 1.0 (High-Sensitive Innominate Processing), open-source počítačový program vytvořený v jazycích C ++ a R. Referenční vzorek sestával z cca. 600 pánevních kostí od více než 300 jedinců známého pohlaví ze tří dokumentovaných kosterních sbírek - Univerzity Karlovy (Praha, ČR), Masarykovy univerzity (Brno, CZ) a Národní a Kapodistrianovy univerzity v Athénách (Atény, GR). Pánevní kosti byly skenovány standardním stolním skenerem ve dvou standardizovaných pozicích - z pubového a iliakálního pohledu. Na každém digitálním skenu byly zaznamenány x a y souřadnice definovaných landmarků. Následně byly prozkoumány variace velikosti a tvaru s použitím multivariačních metod tradiční i geometrické morfometrie (postupná lineární diskriminační analýza, Procrustova superpozice) s cílem vyvinout nové prediktivní modely pro hodnocení pohlaví. Program HIP 1.0 je založen na vzdálenostech mezi landmarky a pokročilé analýze tvarů včetně standardních statistických postupů (permutační postupy, jackknife a křížová validace) a výstupů (posteriorní pravděpodobnost, grafická vizualizace). Na rozdíl od tradičních přístupů tedy ve forenzním prostředí umožňuje posoudit biologické pohlaví na neznámých kosterních pozůstatcích s využitím čistě tvarově založeného sexuálním dimorfismu neovlivněného populačně specifickými rozdíly velikostí pánevních kostí. Prostředí programu je přehledné, uzpůsobené pro začátečníky bez předchozích zkušeností s počítačovými aplikacemi aplikující morfometrické metody. Software je volně dostupný na http://www.sci.muni.cz/lamorfa/veda-a-vyzkum#projekty.

Rok
2015
Strany
1-1
Konference
7th European Academy of Forensic Science, Praha, CZ
Místo
Praha, CZ
Nahoru