Detail publikace

Depth-Based Filtration for Tracking Boost

CHRÁPEK David, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Depth-Based Filtration for Tracking Boost. In: Springer International Publishing. Lecture Notes in Computer Science, roč. 9386. Catania: Springer International Publishing, 2015, s. 217-228. ISBN 978-3-319-25903-1. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-25903-1_19
Název česky
Zlepšení sledování prostřednictvím filtrace pomocí hloubkových informací
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

V reálném čase, RGBD, Segmentace, Sledování

Abstrakt

Tento článek představuje novou metodu pro vylepšení klasických RGB sledovacích algoritmů libovolných objektů (objekt není znám dopředu) pomocí segmentace/filtrace využívající houbkových dat. Je kladen důraz na aplikace v reálném čase jako jsou aplikace v robotice či dohledových systémech, kde využití hloubkových senzorů, dnes již cenově dostupných, se přímo nabízí. Cílem je ukázat, že informace o hloubce využité pro segmentaci sledovaného objektu významně pomáhají ke snižování nesprávných aktualizací modelu sledovaného objektu způsobených okluzemi či postupným sklouzávání ze sledovaného objektu. A proto využití hloubkových informací zlepšuje úspěšnost a přesnost klasických RGB sledovačů při zachování srovnatelných výpočetních nároků a tudíž je výsledný systém potenciálně stále využitelný v reálném čase. Článek také prezentuje a vyhodnocuje dosažené výsledky.

Rok
2015
Strany
217-228
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 9386, č. 9386, ISSN 0302-9743
Sborník
Springer International Publishing
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Konference
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2015, Catania, IT
ISBN
978-3-319-25903-1
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Catania, IT
DOI
UT WoS
000374794500019
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10996,
  author = "David Chr\'{a}pek and V\'{i}t\v{e}zslav Beran and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Depth-Based Filtration for Tracking Boost",
  pages = "217--228",
  booktitle = "Springer International Publishing",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 9386,
  number = 9386,
  year = 2015,
  location = "Catania, IT",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-25903-1",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-319-25903-1\_19",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10996"
}
Nahoru