Detail publikace

Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation

ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam, ŘEZNÍČEK Michal a BURŠÍK Martin. Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation. Journal of Computer and Communications, roč. 3, č. 11, 2015, s. 169-175. ISSN 2327-5227. Dostupné z: http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=61318
Název česky
Rekonfigurovatelné číslicové obvody na bázi čip expanderu s integrovanou regulací teploty
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá vývojem inovované verze platformy zákaznického čip expandéru. Kromě podpory pro přesné měření a regulaci teploty, které může být vzorek experimentálního čipu vystaven, je možno užitné vlastnosti platformy dle potřeby rozšířit integrací dalších komponent na bázi křemíkových přířezů. Díky své flexibilní koncepci může navržená platforma čip expandéru obecně usnadnit mnoho z úloh měření a analýzy souvisejících s experimentálními polovodičovými strukturami.

Z pohledu materiálové kompozice vychází navržené řešení z keramické substance na bázi oxidu hlinitého. Zajímavým rysem je bezesporu dosažení CTE kompatibility vůči experimentálním polovodičovým strukturám a možnost plně přizpůsobit konfiguraci či výslednou podobu čip expandéru konkrétnímu scénáři. Kromě jiného tato platforma taktéž velice usnadňuje rozvedení signálových spojů z miniaturních kontaktovacích bodů, kterými jsou přířezy čipů typicky vybaveny, a jejich uspořádání do rozměrově příhodnější topologie mimo samotný experimentální vzorek.

Reálná aplikace vyvinutého čip expandéru je demonstrována v kontextu číslicových rekonfigurovatelných obvodů využívajících principu polymorfní elektroniky. V tomto případě se jedná o polymorfní obvod REPOMO, který je umístěn na platformě expandéru umožňující experimenty s ambientní teplotní stabilizací až do hodnoty přibližně 135 C, přičemž je pozorován u obvodových bloků přímý vliv měnící se teploty na změnu aktivně prováděnou funkci.

Rok
2015
Strany
169-175
Časopis
Journal of Computer and Communications, roč. 3, č. 11, ISSN 2327-5227
Vydavatel
Scientific Research Publishing
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11046,
  author = "V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Adam Crha and Michal \v{R}ezn\'{i}\v{c}ek and Martin Bur\v{s}\'{i}k",
  title = "Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation",
  pages = "169--175",
  journal = "Journal of Computer and Communications",
  volume = 3,
  number = 11,
  year = 2015,
  ISSN = "2327-5227",
  doi = "10.4236/jcc.2015.311027",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11046"
}
Soubory
Nahoru