Detail publikace

Novel Approach to Synthesis of Logic Circuits Based on Multifunctional Components

CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Novel Approach to Synthesis of Logic Circuits Based on Multifunctional Components. Journal of Electrical Engineering, roč. 67, č. 1, 2016, s. 29-35. ISSN 1339-309X.
Název česky
Nový přístup k syntéze logických obvodů založený na využití multifunkčních komponent
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Příspěvek se zabývá možnostmi využití multifunkčních logických prvků coby stále významnějšího postupu vzhledem k nalezení kompaktní a efektivní implementace obvodů využívajících principů tzv. vlastní rekonfigurace. Koncepce polymorfní elektroniky, která je ve své podstatě do značné míry nezávislá na konkrétním technologickém řešení základních obvodových prvků, nabízí pomyslný rámec k naplnění takovéhoto cíle v kombinaci s využitím moderních polovodičových materiálů a pokročilých metod syntézy obvodů

V rámci tohoto příspěvku je představena zcela nová technika syntézy číslicových obvodů, která je úzce spjata právě s využitím principů polymorfní elektroniky. Za klíčové části lze považovat fáze identifikace tzv. Booleovských dělitelů a rozkladu funkcí popisujících chování obvodů na jádra či kernely. Vlastnosti navržené syntézní techniky jsou detailně prověřeny s využitím sady testovacích obvodů, které se liší různou úrovní složitosti spočívající např. v počtu vstupních proměnných, kombinaci termů a dalšími parametry.

Rok
2016
Strany
29-35
Časopis
Journal of Electrical Engineering, roč. 67, č. 1, ISSN 1339-309X
Vydavatel
Walter de Gruyter
DOI
UT WoS
000374775600004
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11047,
  author = "Adam Crha and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and V\'{a}clav \v{S}imek",
  title = "Novel Approach to Synthesis of Logic Circuits Based on Multifunctional Components",
  pages = "29--35",
  journal = "Journal of Electrical Engineering",
  volume = 67,
  number = 1,
  year = 2016,
  ISSN = "1339-309X",
  doi = "10.1515/jee-2016-0004",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11047"
}
Nahoru