Detail publikace

Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code

FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Lecture Notes in Computer Science, roč. 9520. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27340-2_69
Název česky
Dynamická validace kontraktů v paralelním kódu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lourenco Joao (UNL)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Jelikož vícevláknové procesory jsou dnes již standardní součástí nových počítačů, vícevláknové programy jsou stále běžnější. Ovšem vícevláknové programy vyžadují správnou synchronizaci jednotlivých vláken, aby poskytovaly správné výsledky. Porušení atomičnosti je typ chyby, ke které dochází při nesprávné definici rozsahu atomické sekce. Tyto chyby jsou obtížně odhalitelné, hlavně v případech použití knihoven třetích stran, kde programátor neví jak správně vytvářet atomické sekce při přístupu k dané knihovně. Jedna z možností jak řešit problém správné atomičnosti je asociovat kontrakt s danou knihovnou. Kontrakt je sekvence metod, které musí být vykonány atomicky. V tomto článku navrhujeme metodu pro dynamickou validaci kontraktů za běhu programu.

Rok
2015
Strany
555-564
Sborník
Proceedings of EUROCAST'15
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Svazek
9520
Konference
Fifteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory , Las Palmas de Gran Canaria, ES
ISBN
978-3-319-27339-6
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Heidelberg, DE
DOI
UT WoS
000376687100069
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11063,
  author = "Jan Fiedor and Zden\v{e}k Letko and Joao Lourenco and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
  title = "Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code",
  pages = "555--564",
  booktitle = "Proceedings of EUROCAST'15",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 9520,
  year = 2015,
  location = "Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-319-27339-6",
  doi = "10.1007/978-3-319-27340-2\_69",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11063"
}
Nahoru