Detail publikace

On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits

CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits. In: Abstracts Proceedings of International FLASH Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2015, s. 52-53. ISBN 978-80-214-5270-1.
Název česky
Problematika syntézy multifunkčních logických obvodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V současné době je možno nalézt celou řadu aplikačních oblastí, v nichž je možno s úspěchem využít specifický typ obvodů, kde lze docílit změny vykonávané funkce s ohledem na aktuální podmínky či stav prostředí, v němž jsou nasazeny. Konvenční způsob řešení představuje návrh takového množství různých obvodových zapojení, aby došlo k pokrytí veškerých požadovaných funkcí, které jsou v dané situaci požadovány. Coby další krok pak přichází na řadu výběr aktuálně prováděné funkce pomocí techniky multiplexování. Zásadním problémem, který zde v tomto kontextu vyvstává, je souhrnná velikost implementace takovéhoto řešení na obvodové úrovni.

Pokrok v oblasti návrhových technik a komponent určených pro číslicové obvody jako takové, k němuž došlo v polední době, přinesl důležitý poznatek ohledně možného způsobu řešení zmiňovaného problému. Jedná se přístup, který vede při použití stavebních bloků s multifunkčními vlastnostmi, z pohledu prostorových nároků a časové složitosti, k velmi efektivnímu řešení. V tomto případě je instance multifunkčního obvodu koncipována coby kompaktní struktura skládající se právě z oněch multifunkčních komponent. Kromě toho jejich vzájemné propojení na obvodové úrovni beze změny pro všechny zamýšlené, a tedy přípustné, režimy činnosti. Předpokládá se pouze cílená změna funkce aktivně vykonávané v daný časový okamžik.

V případě jednoduchých obvodů lze jejich návrh provést takříkajíc manuálním způsobem či intuitivně. Nicméně se vzrůstající komplexitou řešeného problému, a tedy i navrhovaného obvodu, přestává být tento přístup dost dobře aplikovatelný. Tudíž je potřeba vyvinout odpovídající syntézní techniky a postupy. Z této skutečnosti vychází i hlavní cíl tohoto příspěvku, který se zabývá vlastním návrhem a implementací syntézní techniky pro polymorfní obvody. Vlastnosti navrženého řešení jsou otestovány na sadě obvodů definovaných v PLA formátu.

Rok
2015
Strany
52-53
Sborník
Abstracts Proceedings of International FLASH Conference
Konference
International IMAPS Flash Conference 2015, Brno, CZ
ISBN
978-80-214-5270-1
Vydavatel
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11070,
  author = "Adam Crha and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and V\'{a}clav \v{S}imek",
  title = "On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits",
  pages = "52--53",
  booktitle = "Abstracts Proceedings of International FLASH Conference",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT",
  ISBN = "978-80-214-5270-1",
  doi = "10.13140/RG.2.1.2202.9840",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11070"
}
Nahoru