Detail publikace

Design of Polymorphic Operators for Efficient Synthesis of Multifunctional Circuits

TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Design of Polymorphic Operators for Efficient Synthesis of Multifunctional Circuits. Journal of Computer and Communications, roč. 4, č. 15, s. 151-159. ISSN 2327-5227.
Název česky
Implementace polymorfních operátorů pro efektivní syntézu multifunkčních obvodů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Tesař Radek, Ing. (UPSY FIT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Crha Adam, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

V několika posledních letech se ve spojitosti s  technologií CMOS, kterou je možno již po několik dekád považovat za zřejmě nejrozšířenějším způsobem realizace číslicových obvodů, dostává do popředí jeden výrazný problém. Tímto je snaha o neustále posouvání možností miniaturizace základních technologických prvků za účelem dosažení co do potřebné plochy nejefektivnější implementace číslicových obvodů, kterému je věnována značná pozornost. Současně zde existuje perspektiva brzkého dosažení hranice dané fyzikálními omezeními.

Jeden z možných přístupů k nalezení řešení tohoto problému zahrnuje využití obvodových prvků, které vykazují tzv. multifunkční vlastnosti. K naplnění tohoto cíle dále výrazně přispívá i koncepce polymorfní elektroniky, pro níž je příznačná i velká míra technologické nezávislosti. Tím se současně otevírá cesta k možnosti využít celou škálu v poslední době se objevujících perspektivních materiálů a pokročilých syntézních metod, které mohou reflektovat jejich specifické vlastnosti při konstrukci obvodových prvků.     

Hlavní pozornost je v tomto příspěvku věnována představení množiny polymorfních operátorů (tedy číslicových logických hradel), které ve své podstatě otevírají jednu z možných cest ke zlepšení efektivity syntézních technik pro multifunkční obvody. Z tohoto úhlu pohledu představuje důležitý krok zejména využití obvodových prvků či komponent, které vykazují přirozeně ambipolarní chování. V neposlední řadě jsou taktéž prezentovány modely chování vybraných prvků spolu s experimentálně získanými výsledky ověřujícími teoretické předpoklady.

Rok
2016
Strany
151-159
Časopis
Journal of Computer and Communications, roč. 4, č. 15, ISSN 2327-5227
Vydavatel
Scientific Research Publishing
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11108,
  author = "Radek Tesa\v{r} and V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Adam Crha",
  title = "Design of Polymorphic Operators for Efficient Synthesis of Multifunctional Circuits",
  pages = "151--159",
  journal = "Journal of Computer and Communications",
  volume = 4,
  number = 15,
  year = 2016,
  ISSN = "2327-5227",
  doi = "10.4236/jcc.2016.415015",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11108"
}
Nahoru