Detail publikace

The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform

KARMAZÍN Jaromír a OČENÁŠEK Pavel. The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Lecture Notes in Computer Science, roč. 9750. Toronto: Springer Verlag, 2016, s. 247-254. ISBN 978-3-319-39380-3. ISSN 0302-9743. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-39381-0_22
Název česky
Stav Near-Field Communication (NFC) na platformě Android
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Karmazín Jaromír, Ing. (FIT VUT)
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

V tomto příspěvku zkoumáme operační systém Android coby platformu pro tvorbu aplikací s podporou technologie NFC. Nejprve ve stručnosti probereme bezpečnost NFC a uvedeme přehled všech tří režimů (čtečka se zápisem, peer-to-peer, emulace karty) poskytovaných vývojářům skrze API Androidu. Poté ukážeme některé existující aplikace pro Android využívající NFC, jako např. diagnostické nástroje, aplikace pro peer-to-peer NFC, nástroje pro manipulaci s bezkontaktními štítky a také některé neobvyklé případy užití. V závěru zhodnotíme úplnost NFC API Androidu a navrhneme nový, netypický případ užití.

Rok
2016
Strany
247-254
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 9750, ISSN 0302-9743
Sborník
Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Konference
HCI International 2016, Toronto, CA
ISBN
978-3-319-39380-3
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Toronto, CA
DOI
UT WoS
000389720200022
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11121,
  author = "Jarom\'{i}r Karmaz\'{i}n and Pavel O\v{c}en\'{a}\v{s}ek",
  title = "The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform",
  pages = "247--254",
  booktitle = "Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 9750,
  year = 2016,
  location = "Toronto, CA",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-319-39380-3",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-319-39381-0\_22",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11121"
}
Nahoru